Jäta menüü vahele

Milleks?

Tänapäeva veebikasutaja on väga kärsitu ja pirtsakas. Aeglane laadimine, segane menüü, raskesti loetav või ebaoluline sisu, tõrked toimimises ja moraalselt vananenud väljanägemine peletavad kasutaja sekunditega konkurendi veebe uurima.

Kodulehe hindamine võimaldab probleeme varem avastada ning jooksvalt lahendada. Üldaudit toob välja probleemid, mida aga ei pea ühekorraga kõrvaldama hakkama. Tihti piisab kasutatavuse suureks edendamiseks juba mõne probleemi lahendamisest. Nii on tegelikult kiirelt ja väikeste kuludega võimalik vältida kasutajate lahkumist või frustratsiooni ning samuti suurt tööhulka ja investeeringut, mis kaasnevad veebilehe põhjaliku uuendamisega.

Kellele?

Veebilehtede omanikele, kes soovivad saada (esmast) ülevaadet oma veebilehe tervisest ja toimivusest, et planeerida edasisi tegevusi.

Teenuse sisu

Üldauditiga kaardistame veebilehe hetkeolukorra. Auditeerimiseks kasutame peamiselt kogenud spetsialisti vaatlust, kes hindab veebilehe eri aspekte nii kasutaja kui veebiomaniku vaatepunktist. Kasutame ka erinevat analüüsitarkvara.

Töö tulemuseks on auditi dokument, kus on teemade kaupa välja toodud hinnang hetkeolukorrale koos selgituste ja lahenduse võimalustega tuvastatud probleemidele.

Üldauditi põhjal saab veebilehe omanik otsustada, kas ja kuhu on vaja suunata ressurssi veebilehe arendamisel.

Auditi dokument sobib veebilehe uuendamise või edasiarendamise lähteülesande osaks või tööde teostaja leidmiseks läbi viidava (riigi)hanke täiendavaks sisendiks.

Meie kasutajatoe teenuse klientide veebilehtedel teostame üldauditit teenuse osana perioodiliselt.

Kuidas alustada?

👋 Kirjuta meile info@redwall.ee või helista 776 9222.

Lepime kokku (video)kohtumise, et tutvuda ja rääkida teie vajadustest ning ootustest.