Jäta menüü vahele

Milleks?

Lähteülesanne lähtub ühelt poolt tellija ärieesmärkidest ja võimalustest ning teisalt kasutajate vajadustest.

Lähteülesandes fikseeritakse:

  • kellele, mida ja miks luuakse?
  • mis info on olemas?
  • mida on vaja konkreetselt teha, et lahendus realiseeruks?
  • kuidas valminud tulemust hinnatakse?

Kui tekib idee või probleem, siis on põhimõtteliselt justkui selge, et midagi tuleks teha. Lahenduse loomisel on aga vaja konkreetsemat ja terviklikku plaani, mis arvestaks kõigi asjaolude ja muutujatega. Selle kaardistamiseks ja fikseerimiseks ongi lähteülesanne.

Lähteülesanne on meie disaini- ja arendusteenuste lahutamatu osa. Nagu korralikku maja ei saa hakata ehitama ilma projektita, ei saa digitoodet luua ilma lähteülesandeta.

Teenuse sisu

Lähteülesande loomisel alustame oma tööprotsessi tellijast. Tutvume teie väärtuste, turupositsiooni ja konkurentide, müügiargumentide ja ärieesmärkidega. Küsime, mis rolli täidab veebileht ettevõtte turunduses või asutuse toimimises? Kaardistame hetkeseisu ja peame silmas, mida tahetakse saavutada. Selgitame üheskoos välja, kas ja mida on vaja muuta või juurde luua.

Teiseks analüüsime, kes on veebilehe kasutaja ja mis teda motiveerib? Miks ja kuidas kasutaja veebilehel tegutsema peaks? Kui võimalik, jälgime veebikasutust analüüsitarkvara abil, et elimineerida kitsaskohti ja avastada uusi võimalusi. Selle põhjal saab hiljem hakata kujundama kasutajakogemust.

Lähtudes tellija ja kasutajate vajadustest, kirjeldame funktsionaalsed nõuded ehk süsteemilt oodatavad tegevused. Mudeldame konkreetsed kasutus- või soovilood (use case, user story), mille alusel saab hiljem loodud lahendust testida.

Määrame loodava lahenduse mitte-funktsionaalsed nõuded, ehk millistele erinevatele standarditele peab lahendus vastama (nt kasutatavus ja ligipääsetavus, koodi kvaliteet, jõudlus, turvalisus jms).

Planeerime veebilehe infoarhitektuuri ning kirjeldatame sisu eesmärgid, tüübid, mahud ja omavahelised seosed.

Määrame, millised veebilehe vaated ja sisuplokid on vaja luua ning kirjeldame nende tehnilise toimimise.

Iga lähteülesanne on lähtuvalt vajadustest erinev. Mõnda asja on vaja konkreetsemalt kirjeldada, mõne puhul piisab üldpõhimõttest.

Töö tulemuseks on terviklik lähteülesande dokument koos seotud lisadega, mis annab lahendusest üheselt mõistetava ülevaate ja eeldatava töömahu. Selle põhjal saab tellida disaini- ja arendustööd, teha hinnapäringu või läbi viia hanke.

Kuidas alustada?

👋 Kirjuta meile info@redwall.ee või helista 776 9222.

Lepime kokku (video)kohtumise, et tutvuda ja rääkida teie vajadustest ning ootustest.