Jäta menüü vahele

Kasutame erinevaid vahendeid, et mõista lõppkasutajat/klienti, veebiomanikku ja valdkonda laiemalt. Veebiomaniku eesmärkide saavutamiseks on oluline teha otsuseid reaalsete andmete ja analüüsi põhjal.

Oluline on tegeliku probleemi defineerimine. Auto kiirus ei lange ilmselt mitte seepärast, et juht suruks varasemast vähem gaasi, vaid et näiteks kütusevoolik lekib. Leiame õige probleemi ja tegeleme sellega!

Analüüsiks on esmalt vaja infot, andmeid. Numbrid kogunevad tihti aja jooksul ise (Google Analytics jms). Sisulisem info, nagu hoiakud, mentaalsed mudelid, emotsioonid tuleb välja selgitada (intervjuud, töötoad jms).

Lisaks andmetele on kindlasti vaja ka kogenud spetsialisti teravat pilku. Infomassi on väga kerge ära uppuda ja näha igasugu seoseid. Spetsialist suudab andmemassist leida just selle, mis on oluline ja mõjutab lõpuks veebi toimimist ja äritulemusi.

Mida me konkreetselt teeme?

Kõige sagedasemad ja suure kasuteguriga on intervjuud tellijapoolsete inimestega (juhtkond, spetsialistid). Nemad sageli juba tunnetavad, et kuskil on kitsaskohti ja nendega vesteldes jõuab tavaliselt ka probleemide algeni.

Palju teeme erinevaid tehnilisi auditeid. Neid tehakse nii enne digitoote loomist, kui ka perioodiliselt selle valmimise järel, et näha, kas kõik toimib nagu vaja. Pakume mitmeid veebilehe auditeerimise tooteid:

  • Veebilehe üldaudit kaardistab veebi hetkeolukorra. Selle põhjal saab veebiomanik otsustada, kas ja kuhu on vaja suunata ressurssi veebilehe arendamisel.
  • Veebilehe kasutuse ja kasutatavuse audit on põhjalikum sissevaade nii kasutajate kui veebiomaniku perspektiivist. See on oluline sisend veebiuuenduse lähteülesande loomisel.
  • Veebilehe ligipääsetavuse audit kaardistab veebi ligipääsetavuse hetkeolukorda ja kirjeldab, kuidas leitud probleeme parandada. Selle põhjal saab planeerida edasisi tegevusi, et veebileht ligipääsetavuse nõuetele vastavaks muuta.

Kuidas alustada?

👋 Kirjuta meile info@redwall.ee või helista 776 9222.

Lepime kokku (video)kohtumise, et tutvuda ja rääkida teie vajadustest ning ootustest.