Jäta menüü vahele

Milleks?

Hea sisu toob külastusi. Kasutajaid huvitab veebis sisu, mis on neile kasulik, kergesti tarbitav ja meeldejääv. Kui pole head sisu, siis pole külastaid, mis tähendab, et pole ka käivet. Sisutu veeb on ainult kulu, millest pole kellelegi kasu.

Google on oma SEO-mootori üles ehitanud kasutajasõbralikkusele. Otsingus edukad lehed on tipus suuresti just seetõttu, et nad on sisukad ja lähevad kasutajatele korda.

Kui kodulehel on vananenud või suvaline info, siis eksitab see kasutajaid ja jätab brändist halva mulje. Lisaks jääb müük tegemata või info levitamata, kui vajalikku infot lihtsalt polegi.

Teenuse sisu

Sisustrateegia väljatöötamine võib olla eraldiseisev teenus või osa veebilehe lähteülesande loomise teenusest.

Töö tulemuseks on põhimõtted ja juhised, kellele, miks ja millist sisu toota.

Kuidas alustada?

👋 Kirjuta meile info@redwall.ee või helista 776 9222.

Lepime kokku (video)kohtumise, et tutvuda ja rääkida teie vajadustest ning ootustest.