Jäta menüü vahele
Diplomaatia

Projekt

Diplomaatia

Asjalik eestikeelne välispoliitikaajakiri sai veebiuuendusega kasutajasõbralikumaks ja on omanikule lihtsam hallata.

Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus (RKK), mis ajakirja välja annab, tellis meilt uuenduse, kuna senine veeb oli juba moraalselt vananenud. See nägi aegunud välja, lehel oli keeruline orienteeruda ja haldamine oli muutunud koormavaks. RKK on oma ala üks olulisi teadmiskeskusi Läänemere piirkonnas ja nende pakutav väärtuslik sisu oli vaja laiemalt levima panna ja tänapäeva kasutajatele tarbitavaks teha.

Tegime põhjaliku analüüsi kogu organisatsiooni erinevatele veebikeskkondadele ja ajakiri Diplomaatia sai esimesena uue kuue. Visuaalne stiil lähtub soliidse joonega visuaalsest identiteedist. Senise kohmaka blogi-malli asemel kasutatakse veebiajakirjadele omast küljendust, mis pakub rikkalikku sisu ja on halduses vastavalt vajadustele lihtsasti kohandatav.

Väga oluline uuendus sai tehtud sisuarhitektuuris – erinev sisu ja kategooriad on omavahel tihedalt seotud ja alati saab edasi liikuda kas teemasiltide, rubriikide-kategooriate või autori kaudu. Kuna tegemist on ikkagi ka füüsilise ajakirjaga, siis lisandub veel väljaannete ajaline ja temaatiline mõõde. Võimalusterohke otsimootoriga leiab just vajaliku.

Diplomaatia veebivärav on nüüd infoallikana kindlasti mugavam ja moodsam. Ja oma soliidsusega tekitab ka ilmselt rohkem usaldust – nii ajakirjanikes, poliitikakujundajates kui ka n.ö lihtsas inimeses, kes otsib tõde tänases segases poliitmaailmas.

Diplomaatia.ee avavaade
Diplomaatia.ee viimane number esilehel
Diplomaatia.ee vaade Analüüsi rubriik
Diplomaatia.ee vaade Otsing
Diplomaatia.ee vaade Artikkel
Diplomaatia.ee vaade Kronoloogia
Diplomaatia.ee vaade Ajakirjanumbrid
Diplomaatia.ee jalus esilehel

Päise illustratsioon: Karmo Ruusmaa / diplomaata.ee