Jäta menüü vahele
Barrus

Projekt

Barrus

Barrus on Võrus asuv üle 250 töötajaga liimpuitu eksportiv ettevõte. Kõrgtehnoloogilise protsessi käigus kasutatakse ära kogu puit ning pannakse kokku vajadusel 2000 erinevat detailikombinatsiooni täpselt kliendi vajadusest lähtuvalt.

Kuigi eelmine koduleht oli disainilt oma aja kohta põneva kunstilise lahendusega, oli probleemiks selle ebamugav navigatsioon ning asjatult mahukas infoarhitektuur – nende koosmõju tulemuseks oli see, et ei olnud võimalik kontrollida kliendi teekonda vajaliku infoni. Samuti ei olnud selgeks mõeldud ega rõhutatud olulised sõnumid.

Tegu oli meie jaoks väga põneva väljakutsega, mis ulatus tavapärasest veebidisainist oluliselt kaugemale. Meie ülesandeks oli koostöös kliendiga läbi arutada ja välja sõeluda veebi peamised eesmärgid, olulisemad sõnumid, edastatav info nii, et see sobituks Barruse üldise turundusstrateegia ja -tegevuse konteksti. Tuli eristada oluline ebaolulisest – mis ei olnudki teab kui lihtne, sest põnevat tehnilist ja tooteinfot oli hulgaliselt. Protsessi tulemusena sai varasemast keskmiselt mahukast ja keeruka infoarhitektuuri ja navigatsioonisüsteemiga veebist vaid üheleheküljeline veebileht. Esmapilgul lakooniline, kuid täidab täpselt oma ülesande – keskendub põhilisele, edastab, mida edastada on vaja. Kasutajat ei koormata ebavajalikuga, “less is more“.

Esileht
Responsive-vaade
Responsive-vaade
Illustratsiooni tegemine
Illustratsiooni tegemine

Koostöö Redwalliga sujus ja sujub endiselt tõrgeteta ja üksteisemõistmine on väga kiire. Projekti käigus muutsime täielikult oma veebilehe ülesehitust ja lisasime mitmesuguseid erinevaid disainielemente, mis kõik said vahvad ja kiired lahendused – ja ideid jäi veel ülegi. Olen meie veebilehega hetkel väga rahul ning tunnustavaid sõnu on lausunud ka meie koostööpartnerid.

Vaido Otsar, IT juht