Jäta menüü vahele

Milleks?

Veebilehe sisu, ülesehitus ja disain peavad lähtuma kasutajate vajadustest ja veebiomaniku eesmärkidest. Audit annab andmetel põhineva ülevaate, kes on veebilehe külastajad, kuidas nad lehele jõuavad ning mida nad veebilehel teevad või tegemata jätavad.

Selguvad kitsaskohad, mille parandamine teeks veebilehe paremaks nii kasutaja kui veebiomaniku perspektiivist. Audit on seega oluliseks sisendiks veebilehe uuenduse planeerimisel.

Kellele?

Veebilehe omanikule, kes kasutab oma veebilehte eesmärgipäraselt ja andmepõhiselt oma organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks ja soovib ülevaadet veebilehe toimivusest.

Teenuse sisu

Audit koosneb kvantitatiivsest uuringust, mille viib läbi kogenud analüütik. Tavapäraselt kogume andmeid Google Analyticsi ja Hotjari tarkvara abil.

Analüütik lähtub kogutud andmete analüüsimisel kasutajakeskse disaini põhimõtetest ning veebilehele seatud eesmärkidest.

Töö tulemuseks on auditi dokument, kus on lisaks kogutud andmete kokkuvõttele välja toodud hinnang hetkeolukorrale koos selgituste ja võimalike lahendustega tuvastatud probleemidele.

Eraldiseisvalt sobib auditi dokument veebilehe uuendamise või edasiarendamise lähteülesande osaks või tööde teostaja leidmiseks läbi viidava (riigi)hanke sisendiks.

Kuidas alustada?

👋 Kirjuta meile info@redwall.ee või helista 776 9222.

Lepime kokku (video)kohtumise, et tutvuda ja rääkida teie vajadustest ning ootustest.