Analüüsime nii kasutajaid kui tellija vajadusi ja turusituatsiooni (vaata teenust Äriprotsesside kaardistamine ja analüüs).

Loome prototüübid, mida testime ja teeme vajadusel muudatusi, et toode toimiks võimalikult hästi (vaata teenust Prototüüpide loomine).

Seejärel asume kodeerima ja arendame toote, mille kood on jätkusuutlik ja vastab vajalikele standarditele ja nõuetele (vaata teenust Tarkvaraarendus ja veebirakendused).