Jäta menüü vahele

Milleks?

Ligipääsetavus või juurdepääsetavus tagab veebis oleva info ja teenuste kättesaadavuse võimalikult paljudele ja suurendab seeläbi võrdõiguslikkust. Ligipääsetavad veebilehed ja rakendused arvestavad kasutajate erivajaduste, kasutussituatsioonide ja tehniliste piirangutega.

Ligipääsetavus on oluline ka nö normaalsete ja tervete jaoks. Tekst peab ju ikka olema taustast eristuv ja loetav ka hea nägemisega inimesele.

Et teema puudutab paljusid, siis on ligipääsetavus ka äriline võimalus. Paljudel inimestel puudub praegu võimalus viletsalt teostatud veebilehtede kaudu tooteid-teenuseid tarbida. Tehes oma veebilehe ligipääsetavamaks saad tõenäoliselt külastajaid juurde.

Kellele?

  • Ligipääsetavuse nõuete täitmine veebilehel on Euroopa Liidus kohustuslik (WCAG ver 2.1 AA tase):
    • riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele;
    • avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele;
    • muudele isikutele, kes täidavad seaduse, haldusakti või lepingu alusel avalikke ülesandeid, sh osutavad avalikke teenuseid.
  • Veebilehtede omanikele, kes peavad oluliseks, et nende veebileht oleks kättesaadav ja lihtsasti kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Teenuse sisu

Ligipääsetavuse auditiga kaardistame veebi ligipääsetavuse hetkeolukorra. Auditeerimiseks kasutame nii automaatseid testimisvahendeid kui ka kogenud spetsialisti vaatlust.

Töö tulemuseks on auditi dokument konkreetsete tööülesannetega, kus on detailselt välja toodud standardi kohaselt puudulikud kriteeriumid ja tegevused standardile vastavuse tagamiseks. Auditi dokument sobib vastavate tööde teostaja leidmiseks läbi viidava (riigi)hanke sisendiks.

Ka väike ligipääsetavuse parandamine teeb mõne veebikasutaja elu lihtsamaks. Alusta juba täna!

Kuidas alustada?

👋 Kirjuta meile info@redwall.ee või helista 776 9222.

Lepime kokku (video)kohtumise, et tutvuda ja rääkida teie vajadustest ning ootustest.