Jäta menüü vahele
Ajalugu ekraanil

Projekt

Ajalugu ekraanil

Aitasime Tartu ülikooli uurimisgrupil luua stalinismiaega selgitava haridusveebi, kus mängustamisel on kandev roll.

“Ajalugu ekraanil” on ajalooteemaline digitaalne õpikeskkond, kus filmi “Seltsimees laps” näitel tutvustatakse gümnasistidele stalinismiaja märksõnu ja sündmusi. Õpitakse läbi mängude ja arutelude, mida peatükkides lühikese sissejuhatava teooriaosa kõrvale pakutakse.

Mängustamine ja haridus

Mängustamine on levinud võte, kuidas mõjutada millegagi rohkem tegelema. Jõukohaste arendavate ülesannetega ärgitatakse nö mängija saavutusvajadust ja nii ei hakkagi õppides igav. Haridusvaldkonnas on mängustamist ammu kasutataud – kiitus-laitus ja piits-präänik pole ju midagi uut.

Avavaade

Antud projekti puhul on huvitav, et lisaks sellele, et mängides on lihtsam õpitavasse teemasse nö sisse minna, on sel ka sisuline põhjendus. Mängides ja katsetades saab õpilasele omaseks suhtumine, et ei ole olemas üht lineaarset ajalugu ja et ajalugu luuakse aktiivselt. Mängides saab kogeda erinevaid vaatepunkte, uurida algallikaid ja arendada ajaloolist kirjaoskust, nagu selgitavad õpikeskkonna loojad.

Õpikeskkond on mõeldud gümnaasiumi ajalooõpetajale abimaterjaliks ja selle on loonud Tartu ülikooli transmeedia uurimisrühm.

Lihtne ja intuitiivne kasutajaliides haridusveebile

Redwalli ülesanne oli luua õpikeskkonnale visuaalne ja tehniline lahendus. Teada on, et õpilased on niigi ülekoormatud ja seepärast võtsime õpilaste säästmiseks eesmärgi luua hästiloetav ja lihtne stiil, mis erineva visuaalse materjali ühtseteks kiirestitarbitavateks ampsudeks seoks.

Peatüki avavaade

Üldmulje tuleneb filmist, kuna sisus kasutatakse palju filmilõike ja -kaadreid. Font on nagu filmiplakatilgi oma ajastule kohaselt lihtne ja geomeetriline. Et ülesanded teoreetilisest osast paremini eristuksid, kasutatakse ülesande pealkirjas teistsugust, seriifidega fonti.

Värvipaletis valitseb rahulik soe koloriit. Aktsendiks on lipupunane, mida kasutatakse pealkirjades ja linkides. Nii on sisu struktuur ja klikitavad elemendid selgelt markeeritud. Mängudes on lisaks ka funktsionaalsed abivärvid roheline ja sinine (õigete vastuste märkimine jms).

“Seltsimees lapse” maailm

Loodud oli ühtses lapseliku joonistuse stiilis joonistatud nö maailm, mis tuli teha interaktiivseks. Maailmas on erinevad stalinistlikule ajastule iseloomulikud nähtused ja märksõnad, mida siis saab lähemalt uurida avanevas popup-aknas. Sarnases stiilis illustratsioone kasutatakse ka peatükkides ja ülesannetes.

Peatükid
Interaktiivne maailm ajastu märksõnade selgitamiseks

Kasutatavus ja arendustöö

Infoarhitektuur ja sisu olid tööd alustades enam-vähem paigas, kuna see tulenes kursuse enda struktuurist. Põhjalikult saime tegeleda mängude kasutatavusega – et oleks kohe aru saada, mida ja kuidas tegema peaks, et ülesanne lahendatud saaks. Ja et mängida saaks erinevates seadmetes. Väikestes telefonides otsustasime interaktiivsetest mängudest loobuda, kuna pisiekraanil kannatanuks kasutatavus ja koolitunnis on telefonid nagunii tabu.

Mäng: ajajoonele sündmuste paigutamine

Arendustöös oli oluline hea hallatavus, sh mängude osas. Kuna süsteemi plaanitakse hakata teiste sarnaste õppematerjalide jaoks taaskasutama, tuli haldamine teha võimalikult lihtsaks ja paindlikuks. Selliste keerukamate lahenduste jaoks sobib hästi Joomla! sisuhaldus, kus arendamiseks on vabad käed ja luua saab just vajaliku lahenduse.

Märksõna detailvaade