Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus (RKK), mis ajakirja välja annab, tellis meilt uuenduse, kuna senine veeb oli juba moraalselt vananenud. See nägi aegunud välja, lehel oli keeruline orienteeruda ja haldamine oli muutunud koormavaks. RKK on oma ala üks olulisi teadmiskeskusi Läänemere piirkonnas ja nende pakutav väärtuslik sisu oli vaja laiemalt levima panna ja tänapäeva kasutajatele tarbitavaks teha.

Tegime põhjaliku analüüsi kogu organisatsiooni erinevatele veebikeskkondadele ja ajakiri Diplomaatia sai esimesena uue kuue. Visuaalne stiil lähtub soliidse joonega visuaalsest identiteedist. Senise kohmaka blogi-malli asemel kasutatakse veebiajakirjadele omast küljendust, mis pakub rikkalikku sisu ja on halduses vastavalt vajadustele lihtsasti kohandatav.

Väga oluline uuendus sai tehtud sisuarhitektuuris – erinev sisu ja kategooriad on omavahel tihedalt seotud ja alati saab edasi liikuda kas teemasiltide, rubriikide-kategooriate või autori kaudu. Kuna tegemist on ikkagi ka füüsilise ajakirjaga, siis lisandub veel väljaannete ajaline ja temaatiline mõõde. Võimalusterohke otsimootoriga leiab just vajaliku.

Vana diplomaatia.ee veebi esilehtUus diplomaatia.ee veebi esileht

 

Diplomaatia veebivärav on nüüd infoallikana kindlasti mugavam ja moodsam. Ja oma soliidsusega tekitab ka ilmselt rohkem usaldust – nii ajakirjanikes, poliitikakujundajates kui ka n.ö lihtsas inimeses, kes otsib tõde tänases segases poliitmaailmas.

Päise illustratsioon: Karmo Ruusmaa / diplomaata.ee

diplomaatia.ee

 

Diplomaatia.ee avavaade

Diplomaatia.ee viimane number esilehel

Diplomaatia.ee vaade Artikkel

Diplomaatia.ee vaade Analüüsi rubriik

Diplomaatia.ee vaade Kronoloogia

Diplomaatia.ee vaade Ajakirjanumbrid

Diplomaatia.ee vaade Otsing

Diplomaatia.ee jalus esilehel