Prototüübi loomise teenus tähendab, et luuakse disainikavandid. Prototüübi loomisele järgneb reaalse veebilehe või toote kodeerimine.

Prototüüp võib lähtuvalt vajadustest ja töökorraldusest olla kas kujunduskavand või esialgne toores kodeeritud nö katseeksemplar. Prototüüp võib suuremal või vähemal määral olla interaktiivne, st nupud ja lingid töötavad, kasutaja saab ringi liikuda ja võibolla teha ka mingeid lihtsamaid tegevusi.

Loomulikult saab meilt tellida lisaks kujundustöödele ja prototüüpidele ka arendustööd: vaata kasutajaliideste disaini teenust!