Naabrid on meditsiinivaldkonna start-up, mis viib oma veebirakenduse abil kokku hooldus- jm abiteenuste vajajad ja pakkujad. Vajad hooldajat, transporti või torumeest? Naabrid aitavad! Tahaksid hoopis ise sulle sobival ajal tööampse pakkuda? Jällegi, naabruskonnast leiad abivajajad.

Pikaajaline tööprotsess

Meie osalesime projektis pikema aja jooksul kahes etapis. Kõigepealt tegime lo-fi prototüüpe, et tellija eesmärkidele perspektiivi anda ja võimalused läbi testida. Kui arusaam lahendusest sai paika, koostasime detailse lähteülesande, kus vaadete ja sisuplokkide kaupa kirjeldati ära veebirakenduse funktsionaalsus, elemendid, nõuded jms. Seejärel läksime meie suvepuhkusele ja kliendi enda tootearenduse meeskond hakkas rakendust edasi tegema.

Möödus aasta-poolteist ja klient võttis taas ühendust. Arendustöö oli jõudsalt edasi liikunud, kuid vahepeal oli omanikel tekkinud uusi ideid, nii et lähteülesandest oli eemale nihkutud ja oli vaja selgust luua. Lisaks jõudis kätte olukord, kus oli vaja rohkem rõhku panna ka visuaalsele disainile. Hüppasime taas pardale ja võtsime teha kasutajakogemuse ja -liidese disaini (UX/UI) ning ka front-end arenduse.

Kuna Naabrite võimalikus kasutajaskonnas on palju vanemaealisi, samuti inimesi piiratud vaimsete ja/või füüsiliste võimetega, siis tuli eriti rangelt järgida ligipääsetavuse nõudeid. Suur väljakutse oli leida tasakaal juba loodud lahenduse ja võimaliku kognitiivse ülekoormatuse vahel. Lihtsustasime süsteemi ja väljanägemist, kus aga vähegi sai ja lõime ühtse stiili, mis vastab ligipääsetavuse nõuetele.

Arendustöö põhineb kaasaegsel Vue arendusraamistikul. Kuna tegemist on inimeste privaatsete terviseandmetega, siis oli ka süsteemi turvalisus väga oluline. Ja kui tavaliselt näitab statistika, et tahvelarvuti kasutajaid on paar kuni viis protsenti, siis Naabrite projektis on see osakaal suurem, nii et tuli tähelepanelikumalt silmas pidada ka tahvelarvuti kasutajaid.

Kuidas teenus toimib?

Põhimõtteliselt saab süsteemis olla abivajaja ja/või abilisena, kes sisestavad vastavalt oma abivajadused/pakutavad teenused. Kaardivaatega varustatud otsingus saab leida lähikonnast võimaliku abilise või abivajaja ja saab teda lepingusse astuma kutsuda.

Nõusoleku korral sisestatakse kalendrisse tehtavad tööd. Abivajaja jaoks saab pidada erinevate meditsiiniliste näitudega hoolduspäevikut. Olemas on ka vestlusaken kiirete küsimuste lahendamiseks. Kui töö tehtud, kinnitab tellija selle ja siis saab veel vastastikku hinnanguid anda, et osalised ja keskkond usaldusväärsem oleksid.

Soovime edu sellele täitsa vajalikule ja nutikale ettevõtmisele!

naabrid.ee

 

Avavaade

Teenuse selgitus

Teenuste valdkonnad

Abilise või abivajaja otsing

Töö avavaade

Töö või probleemi kirjeldus

Lepingu osalised

Tööde kalender

Hoolduspäevik

Minu pakutavad teenused

Uue pakutava teenuse lisamine

Kasutaja profiili seaded

Vestlused lepingupartneritega