Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus (RKK) on välispoliitika uurimiskeskus, mis annab välja ajakirja Diplomaatia ja korraldab Lennart Meri nimelist rahvusvahelist konverentsi. Kuna olime eelnevalt teinud uue lahenduse Diplomaatia veebile, siis loomuliku jätkuna valmis ka uus konverentsiveeb, mis on tihedalt seotud RKK põhiveebiga.

Kuna konverents toimub iga-aastaselt, siis on veebilehel fookuses tulevane konverents. Esitletakse esinejaid ja teemasid, avaldatakse teemakohaseid artikleid Diplomaatia ajakirjast, tehakse põnevaid videointervjuusid ekspertidega. Vahetult enne konverentsi avaldatakse konverentsi ajakava, kus igal nö üritusel on ka oma detailvaade: lisaks esinejatele ja tutvustusele saab siia lisada ka muud teemakohast sisu, sh pärast konverentsi videosalvestuse ürituselt. Konverentsi ajal näeb veebilehel ka otseülekandeid üritustelt. Kui konverents saab läbi, liigub see kogu oma sisu ja struktuuriga möödunud konverentside alla.

Väga oluline osa konverentsi veebist on otsing, sest selle abil tehakse kogu aastate jooksul kogunev ekspertinfo kõigile kättesaadavaks. Otsitulemusi saab filtreerida teemade, esinejate, sisukategooriate ja aastate järgi.

lmc.icds.ee

Avavaade

Agenda

Agendas olev üritus

Kõnelejad

Talks, ehk videointervjuud

Videointervjuu

Otsing

President Mere tutvustus

Kontakt