Jäta menüü vahele

Blogi

WordPressi uuendamine – milleks ja kuidas?

Tehnoloogia areneb iga päev ja me kõik teame, et kasutatava tarkvara uuendamine on oluline ja vajalik. Veebilehel kasutatavad tööriistad ei ole selles osas erand.

Marili Uuetoa

08.07.2022

Operatsioonisüsteemide ja rakenduste uuendamine tähendab enamasti lihtsalt nupulevajutust, misjärel tuleb kannatlikult oodata, kuni uuendused sisse viiakse. Mõnikord kaasnevad sellega muutused tööriista kasutuskogemuses, kuid midagi hullemat üldjuhul ei juhtu ja IT-spetsialistid on meid kõiki koolitanud oma seadmetel alati tublisti kõiki soovitatud uuendusi tegema.

Kodulehe puhul võib aga uuendamine osutuda keerulisemaks ja ohtlikumaks, kui esmapilgul tundub. Sellest hoolimata tuleb seda tingimata teha, vastasel juhul tuleb varem või hiljem rinda pista erinevate probleemidega.

Uuendamise olulisusest

Kõige olulisem põhjus, miks oma kodulehte pidevalt värskena hoida, on turvalisus.

Kuna WordPress on maailma kõige populaarsem CMS, on see heaks sihtmärgiks häkkeritele, andmevarastele ja pahavara loojatele. WordPress on ka avatud lähtekoodiga platvorm, mis tähendab, et ligipääs WP failidele on vaba ja seetõttu on lihtne planeerida väga nutikaid ja spetsiifilisi rünnakuid, mis võtavad arvesse just konkreetse versiooni nõrkusi. Õnneks leitakse tänu sellele turvaaugud ka kiiresti üles ja parandatakse esimesel võimalusel ära. Kui aga veebilehel on kasutusel aegunud WordPressi versioon, tähendab see, et kasutatakse tarkvara, millel on teadaolevad turvaprobleemid ja häkkeritel on väga lihtne sihtida oma rünnakud just neile veebilehtedele, mis kasutavad WP varasemat versiooni.

Lisaks turvaohtude likvideerimisele ja varasemates versioonides esinenud vigade parandamisele lisatakse nii WordPressi enda, pluginate kui ka teemade uutes versioonides erinevaid funktsionaalsusi ja parandatakse jõudlust. Seega on uuenduste tegemine oluline ka selleks, et pakkuda kasutajale võimalikult kiiret ja mugavat veebilehe kasutuskogemust. Pikalt uuendamata veebileht muutub varem või hiljem aeglaseks ja tekitab samalaadseid probleeme, nagu uuendamata operatsioonisüsteem või rakendus, mis enam ühel hetkel ootuspäraselt ei toimi.

Uuendamisele tasub mõelda juba siis, kui teemasid ja pluginaid valida ja paigaldada. Alati tuleks jälgida, et lehele oleks paigaldatud vaid need pluginad, mis on veebilehe funktsionaalsusi arvestades hädavajalikud ning veenduda enne paigaldamist, et pluginat endiselt aktiivselt uuendatakse ja et see ühilduks uusima WP versiooniga. WordPressile on loodud tohutul hulgal pluginaid ning neid võib luua ja pakkuda iga soovija. See tähendab, et pluginate abil on võimalik WP-le väga paljusid võimalusi lisada, kuid kuna miski ei garanteeri, et plugina kood on ka kvaliteetne, tuleks enne teha korralikult uurimistööd ja kaaluda, kas lisatav funktsionaalsus on väärt uuendamistööle lisanduvat ajakulu ja konfliktiriski. Näeme Redwallis pidevalt, et mida rohkem on lehel pluginaid, sh vananenud pluginaid, mida enam ei uuendata, seda rohkem kulub veebilehe uuendamisele aega ja seda suurema tõenäosusega tekivad ka probleemid.

(Automaat)uuendamise ohud

Vaikimisi teeb WordPress CMS-i väiksemad uuendused automaatselt ja alates WordPressi versioonist 5.5 on WPga kaasas automaatuuenduste seadistamise võimalus ka pluginatele ja teemadele. Tundub seega, et probleemi justkui polegi – lülita aga automaatuuendused sisse ja ei peagi ise kuigi tihti uuendamisega tegelema.

Automaatse uuendamisega kaasneb aga ka mitmeid probleeme. Automaatuuendused toimuvad muu tegevuse taustal ning seega saab toimuda mitu uuendust korraga. See suurendab tõenäosust, et uuendamine ei toimi korrektselt, midagi jääb poolikuks ja lehel tekivad vead. Kõige halvemal juhul võib leht täielikult katki minna.

Automaatuuenduste puhul on väga keeruline ka uuenduste osas järge pidada. Kui mingi uuendus veebilehe katki teeb, on oluline teada, missuguses pluginas või teemas oli probleem. Kui uuendus toimub automaatselt, on hiljem seda infot väga keeruline leida.

WordPressi enda automaatuuendusega võib tekkida probleeme ka pluginate ühilduvusega. Populaarsed ja aktiivselt edasi arendatavad pluginad testivad oma koodi uue WordPressi versiooniga üldjuhul väga kiiresti ja annavad vajadusel välja ka plugina uuenduse, kuid sellegipoolest võib WP uuendamine tekitada olukorra, kus mõne plugina funktsionaalsus on häiritud, sest plugina kood ei ole veel uue WordPressi versiooniga kooskõlla viidud.

Põhimõtteliselt kehtivad samad ohud ka siis, kui teha uuendusi manuaalselt, kuid see võimaldab vältida samaaegsete uuenduste toimumisest tingitud ohte, lehte pärast iga uuendust kontrollida, et probleemide ilmnemisel kohe teada, millest need on tingitud ning enne WP uuendamist üle vaadata, kas olulised pluginad on uue WP versiooniga testitud ja toimivad.

WordPressi pluginate vaade ilma automaatuuendusteta

Seetõttu soovitame me igal juhul manuaalset uuendamist, sh CMS-i automaatuuenduste välja lülitamist, et vähendada probleemide tekkimise tõenäosust ja nende ilmnemisel võimalikult ruttu aru saada, millest need tingitud on.

Kuidas uuendada?

Kogu eelneva artikli võiks kokku võtta sõnadega: veebilehel kasutatavaid tööriistu tuleks uuendada sageli, targalt ja ettevaatlikult. Hea oleks uuendusi teha mitte harvem kui kord kuus ning kindlasti tuleb põhjalikult üle kontrollida, et kõik funktsionaalsused endiselt tööle jäävad. Kõige kindlam on loomulikult usaldada uuendamine professionaalide kätte ja tellida veebilehe hooldusteenus, millesse kuulub ka pidev uuenduste tegemine ja monitoorimine. Sealjuures tuleb arvestada, et suuremad uuendustööd, nt major uusversioon CMSist (WordPressi uuendamine versioonilt 5.9.3 versioonile 6.0) või serveri PHP-st, võib olla eraldi tasustatud töö. Siiski on hooldustööde usaldamine professionaalidele kõige kindlam viis probleeme vältida ja/või neid võimalikult kiiresti lahendada.

Kui siiski soovitakse ise uuendustega tegeleda, on mõne üleüldise reegli abil võimalik kõige hullemat vältida.

Varukoopia loomine

Enne uuendamise nupule klõpsamist tuleks igal juhul teha kogu lehest varukoopia. Kui midagi läheb uuendamisel valesti, siis peab olemas olema võimalus taastada uuenduste-eelne seisund, mil leht veel töötas. Üldjuhul teeb igapäevaseid automaatseid varukoopiaid ka veebiserveri pakkuja ning probleemide korral on võimalik lasta teenusepakkujal leht varukoopiast taastada, kuid tegu on tasulise teenusega ja taastamine võib võtta aega (nt Zone lubab lehe varukoopiast taastada 48 tunni jooksul). Seega oleks kasulik teha koopia ise ja olla vajadusel valmis veebilehte taastama.

Varukoopia tegemist soovitab ka WordPress ise

WordPressil on olemas mitmeid pluginaid varukoopiate tegemiseks, meie kasutame enamasti Duplicatorit või Akeebat, kuid võimalusi on teisigi. Igal juhul tuleks endale enne uuenduste tegemist lisaks varukoopia loomisele selgeks teha, kuidas leht koopia abil uuesti püsti saada. Õnneks on pluginate dokumentatsioonis olemas vastavad juhised.

Kui midagi ebaõnnestub?

Kui leht pärast uuendust enam korrektselt ei tööta, kuid halduskeskkonda ligipääs säilib (uuendustega võib tekkida ka olukordi, kus kaob võimalus halduskeskkonda siseneda), võib proovida pluginaid ühekaupa sisse-välja lülitada, et saada aru, missugune uuendus probleemi põhjustas. Kui probleem on mõnes üksikus pluginas, võib niimoodi saada vähemalt mingi osa veebilehest uuesti tööle. Seejärel võib proovida ühendust võtta plugina autoriga ja kirjeldada probleemi. Pidevalt uuendatavate populaarsete pluginate puhul on üldiselt olemas üsna korralik kasutajatugi ja nad on motiveeritud kasutajate muresid lahendama.

Tugifoorum populaarse SEO plugina Yoast lehel. Probleemide korral võib sealt abi saada, vastavad nii plugina arendajad kui ka teised kasutajad

Kui aga leht on väga katki, puudub ligipääs ka halduskeskkonnale ja/või probleemne plugin on lehe funktsionaalsusi arvestades hädavajalik ja selle autor ei aita, ei jäägi tavakasutajal muud üle, kui lehe taastamise järel professionaalset abi otsida. Uuendused tuleb kindlasti ära teha, kuid sellest olukorrast edasi eeldab lahenduse leidmine programmeerimisoskust ja veebilehe sisemise loogika mõistmist.

Professionaalse hooldusteenuse eelised

Viimaste WordPressi versioonidega on uuendamisel tekkinud probleemide hulk ja raskusaste drastiliselt kasvanud, seega on aina enam soovituslik lasta uuendustega tegeleda professionaalidel.

Redwallis hooldusteenusel olevatest veebilehtedest on meil üldjuhul tehtud koopiad meie enda arendusserverisse ja teeme uuendused alati kõigepealt seal, et tuvastada probleemid veel enne, kui kliendi live-lehel midagi uuendama hakkame. See tähendab, et kui uuendustega seoses on tarvis koodis midagi muuta, siis saame seda teha juba enne päris veebilehe uuendusi ja nii saavad muudatused tehtud kasutajale märkamatult. Samuti kuulub hooldusteenuse hulka korralik järelkontroll pärast uuenduste tegemist nii arendus- kui ka pärislehel ning väiksemad parandustööd. Kui veebilehe uuendamisel peaks midagi sellegipoolest fataalselt katki minema, saame lehe taastatud paari minuti jooksul, nii et kliendikogemus kannatab minimaalselt.