Jäta menüü vahele

Kogemuslugu: neli kuud veebilahenduste kasutajatoe tiimijuht-konsultandina

Töö kasutajatoes on vaheldusrikas, sest saan kaasa mõelda erinevas valdkonnas tegutsevate klientidega ning pakub ka kiiret eduelamust, sest väiksemad tööd saavad tehtud kiiresti.

2023. aasta kevadel võtsin vastu otsuse oma ettevõtte tegevus lõpetada ja hakkasin mõtlema, mis võiks olla minu järgmine samm. Olin oma ettevõttes pakkunud nõustamist ja e-kursusi lapsevanematele. Väikeettevõtjana oli mu töö väga mitmekesine. Olin tegelenud lapsevanemate nõustamise, koolitusmaterjalide kokku panemise, oma kodulehe ja veebikoolituste keskkonna loomise, turunduse, raamatupidamise ja palju muuga. Olin väga nautinud oma ettevõtte kodulehe ja koolituskeskkonnaga töötamist, et see oleks võimalikult selge ja lihtne kasutada. Minu klientideks tol hetkel olid siiski väga väsinud lapsevanemad ning oli väga oluline, et keskkonna kasutamine oleks intuitiivne ja kasutajale mugav.

Mulle meeldis ettevõtjaks olemise juures just töö mitmekülgsus ning vajadus uusi asju õppida ja teha. Oma ettevõtte kodulehe ja veebikoolituste keskkonna olin ise üles ehitanud ja seda hallanud. Kui järgmisi samme läbi mõtlesin, siis taipasin, et see oli üks asi, mida oskan ja mille alla olin palju aega pannud, sest nautisin sellega tegelemist. Teadsin, et kindlasti ootan oma tulevaselt töölt ka seda, et saaksin endiselt palju inimestega suhelda, kuid seda ehk vähem intensiivsetel teemadel. Juhuslikult jäi silma Redwalli veebilahenduste kasutajatoe tiimijuht-konsultandi töökuulutus ja otsustasin kandideerida, sest mõte ühe veebilehe asemel mitme osas kaasa mõelda tekitas minus suurt elevust.

Värbamisprotsess ja tööintervjuu muljed

Peale CV ja motivatsioonikirja saatmist sain peagi vastu kirja kodutööga, mis sisaldas küsimusi nii minu ootuste ja kogemuste kohta kui ka mõnda küsimust selle kohta, mis puudutasid klienditeenindust, probleemide lahendamist ja töö organiseerimist. Küsimused ise olid juba põnevad, mis ainult suurendas minu elevust ning peagi kutsutigi mind vestlusele.

Olen ise varasemalt palju tööintervjuusid läbi viinud ja minu soovitus oma tuttavatele on alati olnud, et ole tööintervjuul vaba ehk siis näita lihtsalt seda, milline inimene sa oled. Kui see muljet ei avalda, siis ei oleks sa sellel tööl õnnelik nagunii. Inimene veedab tööl ja töökaaslastega nii suure osa oma ajast, et mõlemapoolne sobivus peab olema. Seega olin ka tööintervjuul avameelne. Rääkisin nii oma tugevustest kui ka nõrkustest ja varasematest möödapanekutest ning sellest, mida neist õppinud olen. Küsisin küsimusi, et aru saada, milline on töökeskkond ja mis põhjustel varasemalt on töötajad lahkunud. Mulle öeldi, et oodatakse iseseisvust, mis sobis mulle hästi, sest ettevõtjana olin harjunud iseseisvalt töötama ja vastutust võtma. Tundsin, et Kadi ja Kristel minu vastas olid ka ausad ja avatud, mis andis mulle kindlustunde, et olen õiges kohas. Peagi peale intervjuud kirjutatigi mulle, et nad ootavad mind tööle.

Kiire sisseelamine tugeva mentori ja toetava tiimi abil

Esimene kuu oli intensiivne, sest teadsin, et mul on Kadi kõrval õppimiseks aega vaid 3 nädalat ja seejärel suundus tema pikemale puhkusele. Kadi oli minu jaoks valmis teinud koolitusplaani ja peale esmast juhenditega tutvumist ja juhendamist andiski ta kliendisuhtluse mulle juba üle. Kiiresti iseseisvalt tööle hakkamine ja teadmine, et mul on võimalik töö käigus veel Kadilt nõu küsida, toimis minu jaoks väga hästi. Suureks abiks olid ka hästi dokumenteeritud tööprotsessid ja ülejäänud tiim. Peale esimest kolme nädalat jäin kaheks nädalaks päris üksi, sest ülejäänud tiim oli kollektiivpuhkusel. See oli veidi hirmutav küll, aga väikeettevõtjana olin harjunud probleeme iseseisvalt lahendama.

WordPress

Ülejäänud tiimi kollektiivpuhkuse ajaks jäi minu ülesandeks ühele veebilehele sisu sisestamine, mis oli väga hea võimalus uuesti WordPressi meelde tuletada, sest sellega olin viimati kokku puutunud mitmeid aastaid tagasi. Minu oma ettevõtte koduleht oli olnud Wixis. Sisu sisestasin Dostojevski kohta loodud haridusveebi, mis koondab materjale tema elust, loomingust ja õpetab läbi mängu.

Meeskondade ülene projektijuhtimine

Redwall toimib kahe eraldiseisva, aga tihedat koostööd tegeva meeskonnana. Meil on arenduse meeskond, mis tegeleb uute veebilehtede loomise projektidega ja meil on kasutajatoe meeskond, kus me tegeleme valmis veebilehtede hooldamise, kliendi juhendamise ja lisaarenduste tegemisega.

Mulle oli päranduseks jäänud üks projekt, mis ei olnud päris tavapärane ei projektide ega ka kasutajatoe meeskonnale. Üks väga mahukas leht vajas suuremaid lisaarendusi ja selle kallal töötas nii disainer, kaks arendajat kui ka üks kasutajatoe spetsialist. Selle projektiga töötamine aitas mul kiiresti tundma õppida kogu tiimi. Praeguseks olen kogenud, et koostöö meeskondade vahel on tõesti väga tihe. Igal arendajal ja spetsialistil on oma teema, mille kohta on tal põhjalikumad teadmised. Redwalli täpselt paraja suurusega meeskonna võlu on see, et on piisavalt inimesi, kellelt abi küsida, kui ise hätta jääd, kuid piisavalt vähe, et oma inimesi tunda, info liikumine on kiire ja saad kliendi jaoks paindlik olla.

Redwallis tähistatakse nii töötajate sünnipäevasid kui ka ettevõttega liitumise aastapäevasid. Lisaks korraldatakse meeskonnaõhtuid, kus mängime lauamänge või vaatame filme.

Tööprotsessidest

Minu sisseelamine oli suhteliselt kiire ja lihtne, sest tulin hästi toimivasse tiimi. Tööprotsessid olid kirjeldatud ja toimisid suures plaanis hästi. Tegin mõningaid muudatusi postkasti haldamises ja täpsustasin ajakulu hindamise ning kliendiga kooskõlastamise protsessi, sest aja jooksul olid tööd ka meie meeskonnas muutunud suuremaks ja keerukamaks. Sain praktiseerida ka oma armastust numbrite ja Exceli vastu ning lõin ülevaatliku tabeli kuu ja kvartali ressursside planeerimiseks ja töö mahu ennustamiseks. 

Minu igapäevaseks ülesandeks on kliendilt päring vastu võtta ja lihtsamate tööde puhul saan kliendi juhendamise või abistamisega ise hakkama. Suuremate või keerukamate tööde puhul täpsustan kliendi soovi, et enne tööle asumist oleks kõik üheselt mõistetav ja kasutajatoe spetsialist saaks töö ajakulu hinnata võimalikult täpselt. Kui klient kinnitab ajakulu, siis hakkab spetsialist tööle. Minu meeskonnas töötab 3 kasutajatoe spetsialisti, kes on kõik juba kogenud töötajad. Selline tööjaotus võimaldab kliendile pakkuda kiiret suhtlust ja töö teostamist. Enamasti saab klient esmase vastuse oma päringule juba paari tunni jooksul ning väiksemad tööd saavad tehtud samal päeval. 

Minu päevas on palju vaheldust, suhtlemist ja eduelamust, sest väiksemad tööd saavad tehtud kiiresti. Vaheldust pakuvad erinevates valdkondades tegutsevad kliendid, sest saan panna end samal ajal nii kinnisvara ettevõtte, teenusepakkuja kui ka koolipidaja kingadesse ja mõelda, kuidas uue lahendusega täita kliendi eesmärki. Samal ajal mõtlen end ka selle lehe sihtgrupi ja külastaja rolli, et leida kõige kasutajasõbralikum lahendus.

Düsleksia veebilehe ja meie oma templiidi loomise projektijuhtimine

Katseaja lõpus jõudsin veel alustada düsleksia-teemalise veebilehe projektiga. Düsleksiat iseloomustavad püsivad raskused lugema õppimisel ja lugemise protsessides hoolimata tõhusast ja järjepidevast õpetusest. Olen ise lapsevanemana selle lehe sihtgrupp ja väga põnev oli kirjutada selle lehe lähteülesannet. Mul on väga hea meel, et peagi on olemas veebileht, kus on düsleksia kohta tõenduspõhine info, soovitused nii lapsevanematele kui ka spetsialistidele ning õppematerjalid.

Veebileht neile, kelle lapsel, õpilasel või endal on lugemisega raskusi.

Mina ise olen olnud väikeettevõtja ja tegutsenud ka mitmes MTÜs. Tean ka, millised probleemid on minu tuttavatel väikeettevõtjatel oma kodulehtedega olnud ja kuulsin ka arendajatelt, miks ja kuidas tavaliselt seda laadi probleemid tekivad. Redwallis on alati tehtud tööd rätseplahendusena ehk iga veebileht on unikaalne ja tehtud just selle kliendi vajadustest lähtuvalt. Veebilehtede ehitamisel ei ole kasutatud valmis templiite, sest see tagab lehe kvaliteedi, paindlikkuse ja stabiilse toimimise. Sellises mahus töö ei ole aga piiratud eelarvega MTÜ-le või väikeettevõtjale alati tehtav. Kuna templiidi arendus on projektis üks suurema ajakuluga töid, siis tekkis koostöös meeskonnaga idee arendada Redwalli oma templiit, mida väikeste kohenduste abil saaksime teha kliendi jaoks omanäolisemaks. Nii saame pakkuda eelarvesõbralikku lahendust, kuid ei tee järeleandmisi kvaliteedis. Lisaks saame sellise veebilehe üles seada väga kiiresti.

Soodne ja kiiresti üles seatav veebileht.

Töökeskkond

Olin 10 aastat töötanud vaid kodukontoris ja peamiselt üksi ning igatsesin väga meeskonnas töötamist ja kodust välja saamist. Juba tööle kandideerides jäid mulle silma kontori pildid, kus nägin palju rohelust. Kontor on avar ja valge tänu suurtele akendele. Rohke toataimede hulk mõjub maandavalt ja kontorigalerii loob mõnusa loomingulise õhkkonna. Suvisel ajal rõdul päikese käes lõunat pidada on väga mõnus. Raske on töökeskkonnast midagi enamat tahta. Panustatakse ka töötaja tervisesse. Töövahendid on korralikud – peale tööle asumist osteti mulle klaviatuur ja hiir minu maitse järgi. Sporditoetus on paljudes ettevõtetes juba tavapärane, aga siin ettevõttes tuletatakse meelde seda ka reaalselt kasutada ja näiteks istuva töö riskide maandamiseks on massaažis käimine igati toetatud. Lisaks on igale töötajale ettenähtud tervisepäevad. Kuigi nii mõnusast kontorist ei tahakski eemal olla, siis Tartust 25 km väljas elava lapsevanemana hindan ka väga kodukontoris töötamise võimalust.

Esimese nelja kuu kokkuvõte

Lugesin üle, et esimese nelja kuu jooksul käis minu postkastist läbi 488 kirjavahetust (edasi-tagasi saatmise komplekti). See on 5-6 kirjavahetust tööpäeva kohta. Suhelda saab ja see mulle meeldib. Kuigi olen oma töös väga iseseisev, siis on hea teada, et küsimuste korral on meeskonnas alati keegi, kes oskab mind aidata. Päevad mööduvad kiiresti, sest töö on huvitav ja mitmekülgne – klientide soovid ja nende tegevusalad on erinevad. Meeskonnas on olemas avatus ja paindlikkus uutele ideedele ning töö-elu tasakaal või (vaimse) tervise väärtustamine pole vaid sõnakõlksud värbamiskuulutuses. Pikalt väikeettevõtjaks olnuna kartsin loobuda oma vabadusest ja iseseisvusest, kuid seda on mul Redwallis piisavalt ning lisaks sain ka toetava meeskonna ja väga mõnusa kontori.

Kui endal mõistus otsa saab, siis tuleb assistent appi võtta. Pildil arendaja Marili poeg.