Vahel ei ole vaja välja tulla uue toote või teenusega, vaid olemasolev õigesti käima panna. Tihti polegi probleem tootes või teenuses endas, vaid selles, kuidas asjad organisatsioonis käivad. Valukohtade elimineerimiseks on väline erapooletu analüüs kiire ja tõhus abinõu.

Loome protsessikirjeldused ja tööülesanded, nii et erinevad tegevused oleksid kooskõlas ja toetaksid seatud eesmärke.