Probleemiks oli, et senised veebid ei edastanud LMK tegevuse struktuuri ja sisu piisavalt selgelt ja ülevaatlikult. Samuti oli vaja pikemat perspektiivi silmas pidades luua uus laiapõhjalisem platvorm tegevuste koondamiseks ja edasiste mastaapsemate plaanide ja projektide selgemaks kajastamiseks.

Meie ülesandeks oli analüüsida SA Tartu Loomemajanduskeskuse tegevust, Tartu loomemajandust kui tervikut ning luua veebileht, mis võimaldaks külastajal sellest kiirelt ja ühe pilguga ülevaadet saada. Lõime terviklahenduse, mis hõlmab endas nn katusveebi Loov Tartu (www.loovtartu.ee) ning erinevaid alaveebe – Tartu Loomemajanduskeskus (www.lmk.ee), Antoniuse õu (www.antonius.ee), planeeritav Filmipaviljon Raadil (www.loovtartu.ee/film). Erinevad veebid omavad sarnast raam-stiili kuid võimaldavad vajadusel väljendada ka oma unikaalset visuaali. Samuti on loodud võimalus alaprojektide (Tartu Noore Kunsti oksjon, Antoniuse moeetendus, Disainiturg Kellawärk, jne) visuaalseks eristamiseks oma nn alaveebi raames kui ka areneda hiljem omaette alaveebiks.

Disaini mõttes tuli väga mahuka infomaterjali edastamiseks kasutada üsna traditsioonilist layouti ning panna kujunduses rõhk fotomaterjalist kokkupandud kollaažidele. Fotosid ja videoid on aastate jooksul kogunenud laias skaalas ning väga meeleolukaid – need annavadki kõige paremini edasi LMK ehk „loomeka“ tõelise olemuse – omalaadse feelingu, mis tuleb lahedatest inimestest ja nende loovast ja inspireerivast tegevusest. Soovitame samuti külastada LMK ja Antoniuse Õue Fb galeriisid ning LMK YouTube’i kanalit.

www.loovtartu.ee

lmk-1

Küsi meilt veebilehe lähteülesande ankeeti!

Ankeet annab meile infot su ettevõtmise ja tehtavate tööde kohta. Ühtlasi aitab see sul ka endal asjad selgeks mõelda.

Võta ühendust