Kuigi Võrdõigusvoliniku kantselei algatus on suunatud eelkõige erivajadusega inimeste kaasamiseks ühiskonda, parandab see tegelikult ka täiesti tervete inimeste elukvaliteeti. Näiteks kaldteid vajavad lisaks ratastoolis liikujatele ka noored emad, me kõik väärime meeldivat suhtumist klienditeenindajalt, selgeid viiteid linnaruumis liikumiseks jms.

Koostöös kantseleiga loodud veebileht tutvustab teemat ja pakub erinevaid edasisi tegevusi. Ettevõtjad ja organisatsioonid saavad testida oma ligipääsetavust, lugeda juhendeid, kuidas olukorda parandada või küsida abi spetsialistidelt. Tunnustuseks saab küsida erinevaid "Siia saab" märgiseid ja meeneid, mida kasutada mainekujunduses. Nii saab näidata oma hoolivust ja sotsiaalset vastutustundlikkust.

Veebileht on suunatud ka erivajadusega inimestele ja peab kampaania tõsiseltvõetavuse tagamiseks olema omamoodi teenäitaja ligipääsetavuse vallas. Visuaalse identiteedi kohaselt on sel lihtne ja selge vorm, mis tagab kergestiloetavuse ja arusaadavuse. Layout ja navigatsioon on klassikaline, st võimalikult arusaadav ka inimestele, kes igapäevaselt moodsas digimaailmas ei toimeta. Loodud lahendus arvestab vaegnägijatega ja vastab veebi ligipääsetavuse standarditele.

vordoigusvolinik.ee/siiasaab

"Siia saab" esileht

"Siia saab" telefonis

"Siia saab" alaleht

Küsi meilt veebilehe lähteülesande ankeeti!

Ankeet annab meile infot su ettevõtmise ja tehtavate tööde kohta. Ühtlasi aitab see sul ka endal asjad selgeks mõelda.

Võta ühendust