Kuigi eelmine koduleht oli disainilt oma aja kohta põneva kunstilise lahendusega, oli probleemiks selle ebamugav navigatsioon ning asjatult mahukas infoarhitektuur - nende koosmõju tulemuseks oli see, et ei olnud võimalik kontrollida kliendi teekonda vajaliku infoni. Samuti ei olnud selgeks mõeldud ega rõhutatud olulised sõnumid.

Tegu oli meie jaoks väga põneva väljakutsega, mis ulatus tavapärasest veebidisainist oluliselt kaugemale. Meie ülesandeks oli koostöös kliendiga läbi arutada ja välja sõeluda veebi peamised eesmärgid, olulisemad sõnumid, edastatav info nii, et see sobituks Barruse üldise turundusstrateegia ja -tegevuse konteksti. Tuli eristada oluline ebaolulisest - mis ei olnudki teab kui lihtne, sest põnevat tehnilist ja tooteinfot oli hulgaliselt. Protsessi tulemusena sai varasemast keskmiselt mahukast ja keeruka infoarhitektuuri ja navigatsioonisüsteemiga veebist vaid üheleheküljeline veebileht. Esmapilgul lakooniline, kuid täidab täpselt oma ülesande - keskendub põhilisele, edastab, mida edastada on vaja. Kasutajat ei koormata ebavajalikuga, "less is more".

barrus.ee

Esileht

Responsive-vaade

Illustratsiooni tegemine