Paap Nõmm ütleb: "Minu jaoks on nii muusikas kui kunstis kõige huvitavam otsida tasakaalu seisundlikkuse ja dünaamika vahel. Seisund iseloomustab üldist olemist ning iga liigutus toob sama seisundit ilmsiks, ning vastupidi..."

"Kujutavas kunstis püüan sama vahekorda otsida ruumi (või välja) ning figuuride vahel. Elu on liigutus, mis väljendab igikestvat (seisundlikku) olemist. Inimene kui eluliigutus loob ruumi enda ümber ning on samas selle ruumi osa, igas hetkes, igas faasis - kõik on tervik!" ütleb autor oma maalide kohta.

Kui kunstis eelistab Paap Nõmm enam inimlikku figuraalsust, mida ruumiga suhestada, siis muusikas on autori jaoks kõige olulisem seisund. "Meloodiad, kui neid on, ilmutavad ja hingestavad seda ruumi, mille helid ja struktuur loovad. Muutusi võiks ideaalses muusikas olla piisavalt, et tähelepanu ei väsiks ja seisundilt maha ei pudeneks, mitte rohkem."

"Muusikat ja kunsti saab minu arvates jaotada skaalale, mille ühes otsas on puhas arhitektuursus, teises puhas ekspressioon. Mind huvitab nende puutepunkt," ütleb kunstnik. 

Näituse avamine toimub 28. oktoobril kell 18 Tartus Aparaaditehases Redwalli kontoris Kastani tn poolses osas II korrusel.

Redwalli kontorigalerii

Peame oma valgusküllases Aparaaditehase kontoris kontorigaleriid. Siia on oodatud nii kunstipublik kui kunstnikud, kes otsivad kohta oma tööde eksponeerimiseks.

Loe lähemalt